Στη Messaritis Ανανεώσιμες διαθέτουμε θερμοκάμερες υψηλής ανάλυσης, με τις οποίες το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας μπορεί να πραγματοποιεί θερμογραφικούς ελέγχους σε Φ/Β εγκαταστάσεις για να διαγνώσει τυχόν σφάλματα, όπως:

Hot - Spot

To φαινόμενο των θερμών κηλίδων (hot-spot) οφείλεται στην ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων Φ/Β στοιχείων που παράγουν χαμηλότερο ρεύμα (λόγω σκίασης, αστοχίας υλικού, αντίθετης πολικότητας κτλ.) σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία που είναι συνδεδεμένα σε σειρά.

PID (Potential-Induced Degradation)

Thermo3Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη διαφορά δυναμικού μεταξύ των Φ/Β κυψελών και του πλαισίου των Φ/Β μονάδων. Λόγω αυτής της διαφοράς μπορεί να απελευθερωθούν ηλεκτρόνια από τη Φ/Β κυψέλη προς τη γη, μέσω του γειωμένου Φ/Β πλαισίου. Το φαινόμενο PID μειώνει σταδιακά την απόδοση του Φ/Β πλαισίου μέχρι και 30%.

Επίσης, άλλα σφάλματα που μπορούν να συμβούν σε μια Φ/Β εγκατάσταση αποφεύγονται μέσω των παρακάτω προληπτικών ελέγχων με χρήση θερμοκάμερας:

Επιθεώρηση κινητήρων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς με ιχνηλάτες (trackers)

Επιθεώρηση μετασχηματιστών

Επιθεώρηση καλωδίων & ηλεκτρολογικών πινάκων

TOP