Στη Messaritis Ανανεώσιμες αναλαμβάνουμε τη διαδικασία διαχείρισης εγγυήσεων του εξοπλισμού και την αποκατάσταση τυχούσας βλάβης. Έτσι, σας απαλλάσσουμε από χρονοβόρες και σύνθετες διαδικασίες.

Συγκεκριμένα:

  • Συντάσσουμε τεκμηριωμένη μελέτη για κάθε σφάλμα, η οποία ακολουθείται από φωτογραφική τεκμηρίωση.
  • Επικοινωνούμε με τον αντίστοιχο προμηθευτή/κατασκευαστή, προκειμένου να αντικατασταθεί ο εντός εγγύησης εξοπλισμός.
  • Οργανώνουμε την αποστολή του ελαττωματικού εξοπλισμού στον προμηθευτή/κατασκευαστή.
  • Αναλαμβάνουμε την παραλαβή και αποστολή του νέου εξοπλισμού στο έργο.
  • Εγκαθιστούμε τον εξοπλισμό στο έργο.
  • Σας δίνουμε ολοκληρωμένη αναφορά ενεργειών αναφορικά με το περιστατικό.
TOP