Στη Messaritis Ανανεώσιμες παρέχουμε ετησίως δύο προληπτικές συντηρήσεις του Φ/Β Σταθμού σας. Οι συντηρήσεις εκτελούνται ακολουθώντας αυστηρά το σύνολο των ελέγχων και δοκιμών που προδιαγράφονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο IEC62446:2016.

Προληπτική Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Ηλεκτρολογικός έλεγχος

 • Φωτοβολταϊκών στοιχείων
 • Στοιχειοσειρών
 • Ηλεκτρικών πινάκων
 • Inverter
 • Kαλωδιώσεων
 • Γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας
 • Υποσταθμών Μ.Τ.
 • Συστημάτων ασφαλείας και επιτήρησης

Καθημερινός έλεγχος παραγόμενης ισχύος

 • 24/7 παρακολούθηση και τηλεφ. υποστήριξη
 • Ημερήσιες αναφορές παραγόμενης ισχύος
 • Έγκαιρη διάγνωση σφαλμάτων

Μηχανολογικός έλεγχος

 • Λίπανση τυχόν κινούμενων μερών
 • Έλεγχος συσφίξεων
 • Έλεγχος βάσεων στήριξης για τυχόν φθορές

Αντικατάσταση αναλωσίμων

 • Πυροσβεστικά μέσα
 • Ασφάλειες
 • Διακoπτικό υλικό
 • Λαμπτήρες
 • Μπαταρίες συναγερμού κτλ.

Όλες οι μετρήσεις γίνονται με τη χρήση ειδικών διακριβωμένων οργάνων.

Επεμβατική Συντήρηση φωτοβολταϊκών Πάρκων

Σε περίπτωση αναφοράς βλάβης ή δυσλειτουργίας ενός Φωτοβολταϊκού Σταθμού, αναλαμβάνουμε τη διάγνωση και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, την αποκατάσταση της βλάβης, τηρώντας πάντα τη δέσμευσή μας για ανταπόκριση εντός 36 ωρών από τη στιγμή εντοπισμού του σφάλματος.

Map

Για να είναι δυνατή η άμεση κινητοποίηση της Messaritis Ανανεώσιμες σε κάθε σας αίτημα, έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, που εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες συνεργασίες, πάντα με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Επιπλέον, έχουμε επενδύσει σε εξειδικευμένα μετρητικά όργανα, ώστε να σας προσφέρουμε κάθετες υπηρεσίες διάγνωσης και αποκατάστασης:

 • Service Cars, πλήρως εξοπλισμένα
 • Όργανα για τη μέτρηση της απόδοσης των στοιχειοσειρών της εγκατάστασης (TRI-KA, TRI-SEN)
 • Όργανα για τη μέτρηση της αντίστασης γείωσης, καθώς και της μόνωσης των καλωδίων (METREL EUROTEST 61557)
 • Αναλυτές ποιότητας δικτύου (LEM MEMOBOX 808)
 • Θερμοκάμερες (FLIR, SATIR)
 • Αποθήκη με βασικά ανταλλακτικά Μέσης και Χαμηλής Τάσης
θερμοκαμερα
αντισταση μονωσης καλωδιων
lem φωτοβολταικα
iv curve tester

Στη Messaritis Ανανεώσιμες έχουμε λάβει πιστοποίηση ISO9001:2015 για τη συντήρηση Φ/Β συστημάτων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο IEC62446:2016, που σας διασφαλίζει το πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και εγγυάται άριστο τελικό αποτέλεσμα.

TOP