Αναλαμβάνουμε τον καθημερινό απομακρυσμένο έλεγχο της εγκατάστασης, μέσω της τηλεμετρίας του σταθμού σε 24ωρη βάση.
Διαθέτουμε εξειδικευμένο προηγμένο λογισμικό που μας δίνει την δυνατότητα να παρακολουθούμε το σύνολο των εγκαταστάσεων σε ενιαίο περιβάλλον και να λαμβάνουμε τα σήματα ελέγχου/σφαλμάτων στο μικρότερο δυνατόν χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, διαθέτουμε 24/7 τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης, στελεχωμένη από διπλωματούχους μηχανικούς που είναι σε θέση είτε να δώσουν άμεσα λύση, είτε να δρομολογήσουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αποκατασταθεί το πιθανό πρόβλημα, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

 

TOP