Στη Messaritis Ανανεώσιμες συνεχίζουμε να πρωτοπορούμε και να ενδυναμώνουμε διαρκώς τη θέση μας στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, ενσωματώνοντας νέες διαδικασίες που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες μας και μεγιστοποιούν τα οφέλη για τους επενδυτές-πελάτες μας.

Προσφέρουμε λοιπόν τη δυνατότητα παροχής ολιστικών υπηρεσιών στα πλαίσια της Διαχείρισης Επενδύσεων, που στόχο έχουν να απεμπλακεί ο επενδυτής από τη διαχείριση της Φ/Β του εγκατάστασης και να αφιερώσει το χρόνο του δημιουργικά στην πραγματική του επαγγελματική δραστηριότητα.

Σύγκριση “Asset Management” & “O&M".

H Messaritis Ανανεώσιμες προσφέρει στον επενδυτή συνολικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης υπό τη λογική υπηρεσίας μία στάσης «One-stop-shop».
Στόχος μας είναι η παροχή στον επενδυτή της Φ/Β εγκατάστασης της δυνατότητας να του παρασχεθεί πραγματικά συνολική διαχείριση της Φ/Β εγκατάστασης, η οποία να μην αφορά μόνο το τεχνικό σκέλος της επένδυσης αλλά να καλύπτει και όλες τις υπόλοιπες πτυχές της.

TOP