Στη Messaritis Ανανεώσιμες εργαζόμαστε πάντα με συνέπεια και ενημερωνόμαστε συνεχώς σχετικά με κάθε νέο πρότυπο και διαδικασία που δίνει προστιθέμενη αξία στα έργα που σας παραδίδουμε και μεγιστοποιεί τα οφέλη σας.

Επιπλέον, ακολουθούμε μια αμιγώς τεχνική προσέγγιση και επενδύουμε σταθερά στην έννοια του Premium Engineering, με έμφαση στην εκπόνηση ενδελεχών μελετών, την εφαρμογή υψηλών προδιαγραφών στην κατασκευή, τη συντήρηση φωτοβολταϊκών και την πιστοποίηση από ανεξάρτητους φορείς. Έτσι, διασφαλίζουμε την ανώτερη δυνατή ποιότητα και τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας.

Γι’ αυτό, στη Messaritis Ανανεώσιμες, έχουμε λάβει πιστοποίηση ISO9001:2015 για το αντικείμενο της μελέτης, του σχεδιασμού, της κατασκευής και της συντήρησης Φ/Β συστημάτων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο IEC62446:2016.                                                      

TOP