Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην Messaritis Ανανεώσιμες, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@messaritis.com

Ανοικτές Θέσεις Εργασίας

Job description

Messaritis Renewables a leading company in the Greek PV sector, is looking for a talented Sales Engineer to contribute their way to a pleasant working environment and to thrive through success.

Working alongside a motivated team of sales, engineers, technicians and reporting directly to the Sales Director and the General Manager, the successful candidate will be expected to:

 • Implement company’s commercial strategy
 • Negotiate O&M and EPC contracts with potential customers
 • Identify new sales opportunities on the market by analyzing competition and customer requirements
 • Interact with existing customers, understand their technical needs and offer additional services
 • Maintain with up-to-date information the company's communication tools (i.e. Corporate Presentations, Website and Social Media)
 • Handle all relevant documentation, perform data entry on a regular basis, and report to management team
 • Engage with ISO9001 system


Necessary qualifications:

 • Degree in Electrical or Mechanical Engineering (TEI or AEI)
 • Previous experience of at least 2-3 years as a sales engineer, ideally in Energy Sector
 • Strong communication and interpersonal skills, including excellent writing skills
 • Ability to effectively use & manage all corporate Social Media channels
 • Excellent Knowledge of MS Office
 • Excellent knowledge of Greek and English languages (Proficiency level)
 • Driver’s license and car
 • Ability to travel


Desirable qualifications:

 • Previous experience in a technical and / or commercial company (ideally PV)
 • Knowledge of ERP software
 • Knowledge of AutoCAD software
 • Knowledge of Google AdWords platform and Google Analytics

H εταιρία Messaritis Ανανεώσιμες η οποία δραστηριοποιείται στη Λειτουργία και Συντήρηση Φωτοβολταϊκών πάρκων σε όλη την Ελλάδα, αναζητά έναν Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ο οποίος θα αποτελέσει μέλος της ομάδας Συντήρησης της εταιρίας.

Η εταιρία αποτελεί μια από τις πιο εξειδικευμένες στον κλάδο της συντήρησης Φωτοβολταϊκών πάρκων, παρέχοντας στους πελάτες της υπηρεσίες άριστης διαχείρισης της επένδυσής τους.

Ο κατάλληλος υποψήφιος, εργαζόμενος ως μέλος μιας καταρτισμένης ομάδας  στελεχών πωλήσεων,  μηχανικών και τεχνικών θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο Τεχνικού Τμήματος και αναμένεται να αναλάβει τις εξής αρμοδιότητες:

Περιγραφή Ρόλου

 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση των φ/β πάρκων που συντηρεί η εταιρία με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν δυσλειτουργιών.
 • Τηλεφωνική υποστήριξη των Μηχανικών πεδίου κατά τις τακτικές και έκτακτες εργασίες συντήρησης των φ/β πάρκων.
 • Αποτελεσματική συνεργασία με τους συνεργαζόμενους υπεργολάβους.
 • Επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές αλλά και με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας.
 • Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων.
 • Σχεδιασμός προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης για φ/β πάρκα που υποπαράγουν.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ- Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 • Τουλάχιστον 2-3  χρόνια εμπειρία σε έργα κατασκευής φωτοβολταϊκών
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Ικανότητα συνδυαστικής σκέψης
 • Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες

Η εταιρία δίνει την δυνατότητα στον κατάλληλο υποψήφιο να εργαστεί σε ένα ευχάριστο περιβάλλον καθώς και την δυνατότητα να εξελιχθεί στο πεδίο δραστηριότητάς του. Επιπλέον, θα συνεργάζεται με μια δραστήρια ομάδα μηχανικών και τεχνικών , θα καλείται να διαχειριστεί προκλήσεις, να οργανώσει αποτελεσματικά την ροή της εργασίας καθώς και να βελτιστοποιεί τις τεχνικές σωστής συντήρησης φωτοβολταϊκών.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Messaritis Ανανεώσιμες μέσω e-mail στο hr@messaritis.com .

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η Messaritis Ανανεώσιμες η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση Φωτοβολταϊκών πάρκων σε όλη την Ελλάδα, αναζητά ένα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ο οποίος θα αποτελέσει μέλος της ομάδας τεχνικής υποστήριξης (O&M).

Ο κατάλληλος υποψήφιος, εργαζόμενος ως μέλος μιας καταρτισμένης ομάδας  στελεχών πωλήσεων,  μηχανικών και τεχνικών θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο Τεχνικού Τμήματος και θα αναλάβει τις εξής αρμοδιότητες:

Περιγραφή Ρόλου

 • Επίσκεψη σε φ/β πάρκα που κατασκευάζει – συντηρεί η εταιρία σε όλη την Ελλάδα για να πραγματοποιεί μετρήσεις στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης – παρακολούθησης.
 • Εύρεση τεχνικών προβλημάτων και επιδιόρθωση
 • Παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας των φωτοβολταϊκών σταθμών
 • Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων με επαγγελματικό τρόπο
 • Αποτελεσματική διαχείριση των υπεργολάβων
 • Προσφορά και σύνταξη ενεργειών αναβάθμισης

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ -ΤΕΙ)
 • Τουλάχιστον 2-3 χρόνια εμπειρία σε Φωτοβολταϊκά πάρκα (κατασκευή/συντήρηση) και αυτοματισμούς
 • Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή Γνώση Υπολογιστών
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση

Η εταιρία προσφέρει ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον και δίνει τη δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης. Ο κατάλληλος υποψήφιος  θα συνεργάζεται με μια δυναμική ομάδα μηχανικών και τεχνικών, αντιμετωπίζοντας πολλές προκλήσεις για την αποτελεσματική οργάνωση της ροής των εργασιών καθώς και για τη βελτιστοποίηση της τεχνικής για τη σωστή κατασκευή & συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Messaritis Ανανεώσιμες μέσω e-mail στο hr@messaritis.com.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

TOP