Πλύσιμο Φ/Β πλαισίων

Στη Messaritis Ανανεώσιμες αναλαμβάνουμε την εκτέλεση περιοδικών καθαρισμών των Φ/Β πλαισίων με αποκλειστική χρήση απιονισμένου νερού και ειδικών λεπτόινων βουρτσών, που δεν προκαλούν φθορές στην επιφάνεια των πλαισίων. Επίσης, λαμβάνουμε υπόψη όλες τις απαιτούμενες παραμέτρους, ώστε να αποφεύγεται η απότομη θερμοκρασιακή μεταβολή στην επιφάνεια των πλαισίων και να αποτρέπεται ενδεχόμενη θραύση τους.

Plysimo

Χλοοκοψία

Πρόκειται για μια υπηρεσία που είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Φ/Β σας εγκατάστασης. Η τακτική χλοοκοψία διασφαλίζει αυξημένη παθητική πυρασφάλεια, εύκολη προσβασιμότητα, αποφυγή ανεπιθύμητων φωτοσκιάσεων, ενώ αναδεικνύει την εγκατάστασή σας ως μια απόλυτα προσεγμένη επένδυση. Στη Μessaritis Ανανεώσιμες, σας προσφέρουμε 1 ή 2 χλοοκοψίες το χρόνο, σε χρονικές περιόδους όπου παρατηρείται αυξημένη φυτοφυία (άνοιξη και φθινόπωρο). Τέλος, σας δίνουμε τη δυνατότητα να μεταφέρετε τις προγραμματισμένες ημερομηνίες, εάν το επιθυμείτε.

Xlookopsia

TOP