Η Messaritis Ανανεώσιμες υποστηρίζοντας έμπρακτα συνεργασίες με περιβαλλοντική ευαισθησία ενώνει τις δυνάμεις τις με την εταιρία BICYCLE COURIERS προκειμένου ένα μεγάλο μέρος των εγγράφων και μικροδεμάτων που διακινούνται εντός του λεκανοπεδίου της Αττικής, να αποστέλλονται με οικολογικό τρόπο.

Η "Messaritis Ανανεώσιμες", στα πλαίσια των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης πραγματοποίησε όλες τις απαραίτητες εργασίες προληπτικής συντήρησης στο φωτοβολταϊκό σταθμό που διαθέτει η διεθνώς βραβευμένη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας.

H Messaritis Ανανεώσιμες με κάθε νέο συμβόλαιο που αναλαμβάνει στα πλαίσια της λειτουργίας και συντήρησης φωτοβολταϊκών σταθμών, προσφέρει μέρος των εσόδων της στο «Δεσμό» για τη στήριξη οργανισμών κοινωνικής πρόνοιας.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για την ενεργή υποστήριξη των πράσινων προμηθειών η Messaritis Ανανεώσιμες χρησιμοποιεί, σε ό,τι αφορά έντυπα ενημέρωσης των συνεργατών της, χαρτί που προέρχεται από δάση αειφόρου διαχείρισης, πιστοποιημένο κατά FSC (Forest Stewardship Council).

Η πιστοποίηση FSC παρέχει τη σύνδεση μεταξύ υπεύθυνης διαχείρισης δασών και κατανάλωσης προϊόντων που προέρχονται από αυτά (όπως ξυλεία και χαρτί), προωθώντας μία περιβαλλοντικά κατάλληλη, κοινωνικά επωφελή και οικονομικά βιώσιμη διαχείριση των δασών του πλανήτη.

Η "Messaritis Ανανεώσιμες”αποδεικνύει έμπρακτα την κοινωνική της ευαισθησία και προχωρά σε συνεργασία με τον οργανισμό "Το Χαμόγελο Του Παιδιού".

Δείχνοντας έμπρακτα την περιβαλλοντική μας ευαισθησία, στις 20/10/13, συμμετείχαμε στη δεντροφύτευση νέων δέντρων γύρω από το ρέμα Σαπφούς στο Μαρούσι, καθώς και στην απορρύπανση του ρέματος.

TOP